Simpel SELECT

Den mest grundlæggende kommando i SQL-sproget er SELECT FROM, og den gælder for alle varianter af SQL. I Microsoft SQL Server kaldes SQL-varianten for Transact-SQL eller bare T-SQL. Navnet henviser til muligheden for at afvikle forespørgsler som transaktioner (det er et emne til senere). SELECT-kommandoen er både meget simpel og uhyggelig avanceret.

I denne lektion starter jeg med det helt enkle, hvor du skal hente data ud fra en enkelt tabel. De kommende mange lektioner vil bruge SELECT FROM i mange afskygninger.

Navnet på kommandoen fortæller, hvad den laver – SELECT = Udvælg og FROM = Fra – altså udvælg noget fra et sted.

Noget er kolonner i tabellen, og sted er tabellen med kolonnerne.

Sådan skrives den simpleste udgave af kommandoen:

SELECT <kolonne1, kolonne2, …>  FROM <tabel>

Bemærk: Jeg skriver SQL-kommandoer med store bogstaver og deler dem ofte over flere linjer evt. med indrykning. SQL-sproget har intet krav til store og små bogstaver, linjedeling eller indrykning. Du kan sagtens springe over, hvor gærdet er lavest og indtaste det hele på én linje med små bogstaver.

Videoen viser indholdet fra denne lektion

Sådan skriver du en forespørgsel i Management Studio

SQLKursus.dk bruger Microsoft SQL Server Management Studio (kaldes også bare for SSMS) hele vejen igennem. SSMS giver adgang til databasen og mulighed for at skrive, gemme og udføre SQL-sætninger og endvidere håndtere opbygning af databasen, tilpasse indstillinger og udføre diveres administrative opgaver, som backup og oprydning. Du har installeret SSMS sammen med klargøring af testmiljø.Start SQL Server Management Studio

  1. Forbind til serveren med din kursusdatabase.
  2. Udfold Databases
  3. Højreklik på SQLKursus
  4. Vælg New Query

Bemærk, at databasens navn (SQLKursus) skal være synlig i dropdown-listen øverst til venstre. Der står navnet på den aktuelle database altid. Hvis du ikke eksplicit vælger en database, vil der som regel stå Master, som er navnet på en systemdatabase. Forespørgslerne er tiltænkt SQLKursus-databasen og fungerer ikke i Master-databasen.

Bemærk, at den rigtige database skal være valgt

Se værdier fra en kolonne

Det enkleste er nok at bede SQL om at give os alle værdier fra en enkelt kolonne. Denne forespørgsel viser alle værdier fra Navn-kolonnen i Kunde-tabellen:

SELECT Navn FROM Kunde

Indtast (eller tag en kopi her fra websitet) forespørgslen i et nyt forespørgselsvindue.

Kør forespørgsel ved at trykke på Execute-knappen (genvejstast F5)

Resultatet er (forkortet – se hele resultatet i videoen, eller når du selv forsøger):

Resultatet fra valg af en kolonne

Se værdier fra to eller flere kolonner

Flere kolonner kan vises samtidig. Kolonnernes navne skal adskilles af et komma.

SELECT
Navn,
Bynavn
FROM Kunde

Bemærk, at jeg har skrevet kolonnerne på en linje hver sig. Det er ikke nødvendigt, men øger ofte overskueligheden. Nedenstående er fuldstændig det samme:

SELECT Navn, Bynavn FROM Kunde

Resultatet er følgende (igen forkortet):

Resultatet efter valg af to kolonner

Vis alle kolonner med *

Ganske ofte er der brug for at se alle kolonner i hele resultatet. Eller også er du bare doven i øjeblikket og vil ikke skrive navnene på de kolonner, du skal bruge.

SELECT * FROM Kunde 

Giver dette resultat:

Alle kolonner vises med *

Prøv selv

  • Tilføj kolonnerne Telefon og Email, kør forespørgslen og se de nye værdier.
  • Byt rundt på rækkefølgen af kolonnerne, kør forespørgslen og bemærk, at rækkefølgen afspejles i resultatet.
  • Tilføj * som en kolonne, altså hav både * og kolonnenavne adskilt med komma. Se, at alle kolonner vises fordi * er med og endvidere vises de kolonner, du har skrevet navnet på.
  • Prøv evt. også at have * med flere gange.