Download kursusmateriale

Jeg har forberedt en database med tabeller, som du kan bruge for at følge de eksempler og øvelser, du finder her på SQLKursus.dk.

Hent backup af databasen SQLKursus

Senest opdateret 26. april 2020.
Hent som BAK-fil (4,2 MB): SQLKursus.bak
eller som ZIP-fil (415 kB): SQLKursus.zip

ZIP-filen skal pakkes ud først, det giver samme BAK-fil som ovenfor. For at indlæse backupfilen i SQL Server bør du placere den i SQL Server Express’ backup-mappe, typisk her:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup

Når du har hentet og evt. pakket BAK-filen ud af ZIP-filen, kan du indlæse den i din database, som beskrevet i artiklen Klargør testmiljø.